VÝROBA BEZKOFEINOVÉ KÁVY

Výroby bezkofeinové kávy probíhá dvěma způsoby: